ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek – Vágyi Gabriella Art

 

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Vágyi Gabriella e.v. (székhely: 9200,  Mosonmagyaróvár, Damjanich u. 10/A, adószám: 66388713-1-28), mint szolgáltató (“Szolgáltató”), által üzemeltetett honlap használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

A honlap címe:

www.vagyigabriellaart.hu

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Vágyi Gabriella egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 9200, Mosonmagyaróvár, Damjanich u. 10/A

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@vagyigabriellaart.hu

Nyilvántartási száma: 34605497

Adószáma: 66388713-1-28        

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatala Okmányiroda Osztály

Telefonszámai: +3620/538-9542

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-116678/2017.

A tárhely-szolgáltató adatai:

            Cégnév: Tárhelypark Kft.

            Cím: 1115 Budapest, Keveháza u. 3.
            Email: info@tarhelypark.hu

            Telefon: +36 1 700 4140

 

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat

értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó

rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön

kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Az ÁSZF a keltezéstől lép hatályba. A szerződés nyelve magyar.

1.3. A honlap teljes egésze, annak minden tartalma, képe, mondata, videója, mint szerzői jogi mű, Vágyi Gabriella tulajdonát képezik, valamint szerzői jogi védelme alá esik. Ennek értelmében tilos felhasználni, másolni, módosítva máshol feltüntetni a honlap bármely tartalmát a tulajdonos, Vágyi Gabriella, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Amennyiben felhasználják vagy másolják a honlap bármely tartalmát, úgy az ezt elkövető Személy/Cég köteles jogdíjat fizetni Szolgáltatónak, ezt a jogdíjat Szolgáltató 30.000 Ft/mondat/nap, illetve 100.000 Ft/kép/nap összegben állapítja meg.

Szerzői jogi védelem alá esik minden művészeti alkotás is, mely a honlapon megjelenik, ezeket - különös tekintettel - tilos máshol felhasználni, és tilos másolni, újraalkotni, módosítva közzétenni. Amennyiben a művészeti alkotás(oka)t máshol felhasználják, másolják, vagy újraalkotják, úgy az szintén jogdíj köteles, mely jogdíjat 100.000 Ft/művészeti alkotás/nap összegben állapítja meg Szolgáltató.

Adatkezelési szabályok:

1.5. Adatvédelmi tájékoztató itt elérhető

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-116678/2017.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A honlapon található termékek online megvásárolhatóak. A termékek ára bruttó ár,  tartalmazza az Áfát. Az árak a csomagolási díjat tartalmazzák, de a házhozszállítás díját nem.

1.7. A honlapon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a

termékekről fotót jelenített meg. A termékek adatlapján megjelenített képek

eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja

Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A rendelés menete:

1. A rendelés leadása: a megrendelő űrlapon keresztül történik, vagy emailben az info@vagyigabriellaart.hu emaill címre küldve. A rendelés leadása fizetési kötelezettséggel jár.

2. A rendelés megnevezése: A rendelést az üzenetben pontosan kell megnevezni, a termék(ek) pontos nevével és a megvásárolni kívánt darabszámmal, amennyiben a termékből több darab is kapható. (pl. 1 db Csíkos fülű nyuszi A5 spirálfüzet)

3. A rendelés elküldése: A rendelés az üzenet elküldésével véglegesített. Ezzel egyidejűleg az ÁSZF-et is elfogadja a Megrendelő.

4. A megrendelés visszaigazolása: A megrendelés leadása után 2 munkanapon belül visszaigazoló emailt küld a Szolgáltató.

 

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek:

Amennyiben Megrendelő rosszul vitte be a megrendelés során az adatokat, vagy módosítani szeretne (plusz termék, termék törlése…), úgy azt a megrendelés elküldése és a vételár átutalása között módosíthatja, de legkésőbb a megrendelés elküldése után 5 napig. A módosítás módja: A megrendelő űrlapon, vagy emailben módosítsa a Megrendelő a szükséges adatokat.

1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása:

Fizetési lehetőségek:

Személyes átvétel esetében: készpénzben a termék(ek) átvételekor, vagy előre utalással a megadott bankszámlaszámra

Szállítás esetében: előre utalással a megadott bankszámlaszámra

 

Szállítási módok:

Személyes átvétel

Házhozszállítás MPL futárszolgálattal

MPL csomagautomatába szállítás

Postapontra történő szállítás

Lásd részletesebben itt.

1.12. A szolgáltató honlap köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését

az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben

e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a

szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül

az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati

kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak

visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz

megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól

eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása a megrendeléstől számított 48 órán belül történik

1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 10 munkanapon belül.

Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg,

Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn

belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való

megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti

teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a

szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről

Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett

összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E

kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb

következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete: A termék kézhezvételétől számított 14 napon belül lehet elállni a vásárlástól. Az elállást emailben kell jelezni Szolgáltató felé. Elállás esetén Megrendelőnek saját költségén vissza kell küldenie a megvásárolt termék(ek)et a Szolgáltatónak. Amennyiben Megrendelő utánvéttel, vagy portóval küldi vissza a termék(ek)et, úgy azt Szolgáltatónak nem kötelessége átvenni, és nem köteles visszafizetni a vételárat. Amikor Szolgáltatóhoz visszaérkezik a megvásárolt termék(ek), onnantól számított 14 napon belül visszautalja Szolgáltató Megrendelőnek a vételárat az eredeti kiszállítási költséggel együtt.
Elállási nyilatkozat minta

Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre a kötelező elállási jogon kívül garanciát nem vállalunk, mert a termékek nem garanciális jellegűek.

Panaszkezelés

1.19. Panaszkezelés:

Emailben: info@vagyigabriellaart.hu

Telefonon: +3620/538-9542

Székhelyen: 9200, Mosonmagyaróvár, Damjanich u. 10/A
 

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel

30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik

a Mosonmagyaróvári Bíróság illetékességét.

 

Kelt: Mosonmagyaróvár, 2017. március 29.