Adatvédelmi tájékoztatóVágyi Gabriella e.v. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 
 

Vágyi Gabriella e.v. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a hírlevélre feliratkozók személyes adatait, melyet a hírlevélre történő feliratkozáskor adtak meg, a hírlevélben marketing jellegű tartalmakat is kaphat. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni, a hírlevél alján található leiratkozó gomb segítségével, vagy emailben jelezve a leiratkozási szándékot.


Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a felhasználóknak a honlapon kezelt személyes adatait. 

Az adatkezelő neve: Vágyi Gabriella

Az adatkezelő címe: 9200, Mosonmagyaróvár, Damjanich u. 10/A
Az adatkezelő elérhetősége: +3620/538-9542, info@vagyigabriellaart.hu 

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-116678/2017.


Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a rendelésénél hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. Illetve a hírlevél feliratkozó hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: megrendelők és hírlevél feliratkozók, akik önkéntesen megadták adataikat.

A kezelt adatok köre: a felhasználók által a megrendelés során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

A hírlevél feliratkozók a feliratkozás során megadott adatai: Név, Email

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás. Hírlevél küldés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Vágyi Gabriella egyéni vállalkozó, és munkatársai. A megadott adatokat Adatkezelő tárhely szolgáltatónál tárolja. Tulajdonos (Vágyi Gabriella) nem felelős a tárhely szolgáltató tárolási módjáért, adatkezeléséért. Tulajdonos ismert információi alapján tárhely szolgáltató megfelelően tárolja a személyes adatokat.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 30 napon belül törlésre kerülnek. A hírlevél feliratkozók adatait a leiratkozásig tároljuk.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél 
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
- személyes adatainak helyesbítését, 
- személyes adatainak törlését vagy zárolását. 


Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 

Ha a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.